Kirin 990 5g dieshot

Image from Techinsights,yellow parts of floor plan are marked by me.

Kirin 990 5garea(mm^2)size(MiB)SRAM density(MB/mm^2)
A76 big L20.2378640020.52.102041487
A76 mid L20.216419680.52.310325933
Shared L31.88778159242.118889186
GPU L20.98673815522.02688017
TSMC 7nm HP3.35024775172.089397717
TSMC 7nm HD0.43283936112.310325933
total3.78308711182.11467507
Kirin 990 5g(TSMC 7nm EUV HD)Kirin 990 5g(TSMC 7nm EUV HP)Kirin980(TSMC 7nm HD)Kirin980(TSMC 7nm HP)Lakefield(Intel 10nmSF)SD855(TSMC 7nm DUV HD)KX5000(HLMC 28nm)
SRAM density2.3103259332.0893977172.3409547762.1629876521.6759875652.4638929740.407069712
Relative upshift0.00%10.57%-1.31%6.81%37.85%-6.23%467.55%

xian333c

tech nerd,Vup

您可能还喜欢...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注